स्वाध्यायमाला प्रश्नोत्तरे -7 वी सामान्य विज्ञान सजीव सृष्टी अनुकूलन व वर्गीकरण

स्वाध्याय- सजीव सृष्टी अनुकूलन व वर्गीकरण प्रश्न- परिच्छेद वाचा व पूढे दिलेल्या प्रश्नांची उत्तरे तुमच्या शब्दांत लिहा : 1) मी पेंग्विन , बर्फाळ प्रदेशात राहतो. माझ्या शरीराची पोटाकडची बाजू ही रंगाने पांढरी आहे. माझी त्वचा ही जाड आहे व त्वचेखाली चरबीचे आवरण आहे. माझे शरीर दोन्ही टोकांना निमुळते झालेले आहे. माझे पंख आकाराने लहान आहेत. … Read more

सेतू अभ्यास चाचणी क्र- 3- इयत्ता आठवी – Bridge Course Test

अ क्र विषय चाचणी  लिंक १ मराठी Download २ गणित Download ३ गणित सेमी Download 4 English Download 5 सामान्य विज्ञान Download 6 सेमी Science Download 7 सामाजिक शास्त्र Download 8 हिंदी Download