Class 8 th Online Test series

इयत्ता आठवी – अभ्यास व चाचणी साठी विषयासमोर क्लिक करा.  अ क्र         विषय अभ्यास लिंक 1  मराठी येथे क्लिक करा 2  हिंदी येथे क्लिक करा 3  English येथे क्लिक करा 4  गणित   सेमी येथे क्लिक करा 5  सामान्य विज्ञान  सामान्य विज्ञान सेमी  येथे क्लिक करा येथे क्लिक करा 6  इतिहास येथे क्लिक … Read more

Class 7 th Online Test series

अ क्र              विषय अभ्यास लिंक 1  मराठी येथे क्लिक करा 2  हिंदी येथे क्लिक करा 3  English येथे क्लिक करा 4  गणित गणित Semi येथे क्लिक करा येथे क्लिक करा 5  सामान्य विज्ञान  सामान्य विज्ञान सेमी  येथे क्लिक करा येथे क्लिक करा 6  इतिहास येथे क्लिक करा 7 भूगोल येथे क्लिक करा

Class 5 th Online Test series

अ क्र              विषय अभ्यास लिंक 1  मराठी येथे क्लिक करा 2  हिंदी येथे क्लिक करा 3  English येथे क्लिक करा 4  गणित येथे क्लिक करा 5  परिसर अभ्यास – 1 प. अभ्यास – 1 सेमी  येथे क्लिक करा येथे क्लिक करा 6  परिसर अभ्यास – 2 येथे क्लिक करा 7 गणित Semi येथे क्लिक करा