Navodaya Entrance exam Language practice

  अ क्र        घटक / संच  1  भाषा संच 1 ते 5          येथे क्लिक करा  2  संच   6                      येथे क्लिक करा   3   संच 7                        येथे क्लिक करा   4  संच 8  … Read more

Bridge Course – 2023 Twenty Days Syllabus

 Bridge Course – सेतू अभ्यास – दुसरी ते दहावी – 20 दिवसाचे नियोजन  इयत्ता  सेतू अभ्यास    दुसरी Click Here तिसरी   Click Here चौथी   Click Here पाचवी Click Here सहावी Click Here सातवी    Click Here आठवी Click Here नववी Click Here दहावी Click Here