5 वी शिष्यवृत्ती भाषा ५- लिंग अभ्यास आणि चाचणी

Loading… 5- लिंग खालील वाक्य अभ्यासा ज्या नामावरून ते पुरुष जातीचे (नर) आहे की स्त्रीजातीचे  आहे, हे आपल्याला कळते त्याला त्या नामाचे लिंग म्हणतात.ज्या नामावरून पुरुषजातीचा बोध होतो. ते पुल्लिंग असते.ज्या नामावरून ते नाम स्त्रीजातीचे आहे हा बोध होतो. ते स्त्रीलिंग असते.ज्या नामावरून पुरुषजातीचा किंवा स्त्रीजातीचा बोध होत नाही, ते नपुंसकलिंग असते.पुढील वाक्यांतील ठळक नामे पाहा :(1) रमेश मैदानात आला.  … Read more

5 वी शिष्यवृत्ती भाषा 1- नाम अभ्यास व चाचणी

Loading… पूर्व उच्च प्राथमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा1- नाम कोणत्याही दृश्य-अदृश्य, सजीव-निजीव वस्तूच्या नावाला नाम म्हणतात ◆ नामे वाचा  लक्षात ठेवा : ● फुलांची नावे : गुलाब, मोगरा, चाफा, जाई, चमेली, कमळ इत्यादी. ● फळांची नावे : आंबा, चिकू, पेरू, अननस, कलिंगड, पपई इत्यादी ● पक्ष्यांची नावे : कावळा, चिमणी, पोपट, कबूतर, कोंबडा, मोर इत्यादी.● वन्य पशूंची नावे : वाघ, सिंह, गाढव, हत्ती, जिराफ, कोल्हा इत्यादी.● पाळीव पशूंची नावे : गाय, बैल, … Read more